Titlul proiectului: NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor, cod proiect: SIPOCA1158, cod MySMIS: 152674.

 

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă.

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

 

Obiective specifice

  1. Actualizarea cadrului legal pentru prevenirea şi sancţionarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi averilor nejustificate.

  2. Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul optimizării procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și de interese (DAI) şi elaborarea unor proceduri unitare.

  3. Dezvoltarea cunoştinţelor persoanelor responsabile din instituţiile publice în privinţa procesului de completare şi depunere electronică a declaraţiilor de avere şi de interese prin sistemul e-DAI.

 

Rezultate așteptate

Rezultat de proiect 1: Cadrul legal pentru prevenirea şi sancţionarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi averilor nejustificate actualizat.

Rezultat de proiect 2: Acordarea de sprijin către autorităţile şi instituţiile publice cu scopul optimizării procesului de depunere a DAI şi elaborarea de proceduri unitare.

Rezultat de proiect 3: Campanii de conştientizare privind integritatea derulate.

Rezultat de proiect 4: Cunoştinţe şi abilităţi ale persoanelor responsabile din instituţiile publice îmbunătăţite în privinţa procesului de completare şi depunere electronică a declaraţiilor de avere şi de interese prin sistemul e-DAI.

 

Valoarea totală a proiectului: 7.508.756,22 lei (din care fonduri nerambursabile: 6.644.326,02 lei)

Perioada de implementare: februarie 2022 – august 2023

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.