Începând cu luna mai 2020 Transparency International Romania implementează un Pact de Integritate pentru proiectul “Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice”, prin Acord de Monitorizare cu Agenția Națională de Achiziții Publice (ANA).

Ce sunt Pactele de Integritate?

Pactele de Integritate reprezintă un acord între autoritatea publică, în calitate de parte contractantă, și companiile care participă la licitație, în calitate de ofertanți. Părțile implicate își asumă un comportament integru și se angajează să nu ofere și să nu ceară mită, să nu ajungă la înțelegeri secrete pentru influențarea acordării contractelor și să nu încurajeze fapte de corupție, nici înainte de încheierea contractului și nici pe perioada executării acestuia.

Totodată Pactele instituie o formă de transparentizare a achiziţiei publice prin facilitarea accesului unei terţe părţi la acest proces în calitate de monitor. Monitorul este de regulă o organizaţie a societății civile, iar monitorizarea poate fi derulată de la începutul procesului de achiziţie şi până la finalizarea implementării contractului respectiv.

O dată semnate, Pactele nu se rezumă numai la angajamentul declarat de a descuraja orice acte de corupție. Ele prevăd și o serie de măsuri care sporesc gradul de transparență, îngreunând astfel, în mod efectiv, abaterea de la regulile stabilite. Astfel se permite o mai bună monitorizare a procesului de atribuire a contractelor, dar și a executării acestora, prin intermediul societății civile. În acest sens, monitorul civil îndeplinește un rol esențial, urmărind îndeaproape toate etapele procedurii de atribuire și implementare a contractului și semnalând eventualele nereguli.

Instrumentul Pactelor a fost elaborat de Transparency Internaţional în anii `90 pentru a sprijini guvernele, mediul de afaceri și societatea civilă în eforturile de prevenire a corupției în sectorul achizițiilor publice.

Principalele obiective urmărite prin aplicarea Pactelor de Integriate

Clarificarea regulilor „jocului” pentru cei implicați și diminuarea costurilor asociate corupției în achizițiile publice, atât în plan financiar cât și la nivel de impact social.

Consolidarea încrederii publice în autoritățile statului în procesele de achiziții publice, prin transparentizarea procedurilor și supunerea acestora controlului monitorului civil.

Încurajarea unui climat investițional favorabil, întrucât Pactele reprezintă o garanție că niciunul dintre competitori nu va beneficia de avantaje injuste, derivate din mită sau alte favoruri.

Atenţie însă că aplicarea Pactelor de Integritate nu garantează eliminarea în totalitate a corupției din procesele de achiziții publice, așadar sunt necesare măsuri complementare în acest sens.

În același timp, este esențial ca acest instrument să fie implementat în mod corect, în caz contrar Pactele de Integritate pot avea efectul de a cosmetiza procese defectuoase. Acesta este însă un risc care apare în cazul majorității măsurilor de prevenire a corupției și nu trebuie să descurajeze aplicarea instrumentelor în cauză, ci dimpotrivă, trebuie să determine o aplicare cât mai riguroasă și onestă a mijloacelor de combatere a corupției.

Activitățile derulate de monitorul independent

Printre activitățile pe care le poate derula monitorul independent reprezentat de TI-Ro se numără:

 • Examinează documentele, rapoartele şi etapele pregătitoare derulate de autoritatea contractantă în timpul procesului de achiziție publică, pentru a putea detecta riscurile de corupție.

 • Facilitează, promovează şi ia parte la audierile și dezbaterile publice organizate pe baza documetației de atribuire

 • Ia parte la întrunirile realizate de către autoritate şi potențialii ofertanți.

 • Monitorizează schimbul de întrebări şi răspunsuri, pentru a verifica dacă informaţiile sunt disponibile în mod egal tuturor ofertanților.

 • Organizează, conduce sau facilitează întâlnirile, sesiunile de formare etc. unde PI este explicat şi, de asemenea, poate elabora materiale suport.

 • Verifică dacă procedura de achiziţie stabilită este derulată într-un mod riguros.

 • Examinează documentele de evaluare a ofertelor.

 • Monitorizează implementarea contractului de achiziție publică

 • Analizează schimbările contractuale pe parcursul implementării.

 • Păstrează legătura cu actorii interesați de proiect.

 • Face recomandări și comunică eventuale nereguli la risc pentru prevenirea lor

 • Primește şi se ocupă cu plângerile legate de Pactul de Integritate şi oferă clarificări în acest sens.

 • Poate să facă propuneri de îmbunătățire a procesului contractual, bazate pe experienţa proprie ca monitor independent.


  Acordul de Monitorizare dintre TI-România și ANAP