Scop:

Pactele de Integritate reprezintă instrumente simple şi eficiente în promovarea transparenţei şi integrităţii, în contractarea publică. Ele reunesc autorităţile publice contractante şi toţi ofertanţii dintr-un anumit domeniu, într-un acord în care părţile se angajează să respecte toate prevederile legale privind achiziţiile publice, să refuze orice implicare în acte de corupţie, să asigure transparenţa procesului, confidenţialitatea informaţiilor ce vin de la ofertanţi, concurenţa loială pe piaţă şi informarea egală a tuturor participanţilor la procedura de achiziţie, să accepte monitorizarea ulterioară a contractelor. În acest context, TI-România şi-a propus promovarea sistematică a acestui instrument şi în România.

Perioadă de implementare:
Martie - Mai 2010;

Activităţi:

  • Organizarea unei conferinţe de prezentare la Timişoara
  • Diseminarea informaţiilor privind Pactele de Integritate

Parteneri:
Academia de Advocacy Timişoara

Cost total al proiectului:
5.475 EURO

Finanţatori:
SC Siemens SRL România;