Scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a realiza protecţia avertizorilor de integritate, care semnalează cu bună-credinţă încălcări ale legii, ale codurilor deontologice sau ale altor norme juridice, în cadrul instituţiilor publice în care lucrează sau au lucrat, precum şi de a monitoriza implementarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 571/2004 în cadrul acestor instituţii.

Rezultatele proiectului (aferente activitiatilor in care este direct implicata TI-Ro:

  • Elaborarea şi diseminarea unui Ghid de protecţie a avertizorilor de integritate.
  • Armonizarea dispoziţiilor codurilor de conduita şi a regulamentelor de ordine interioara ale instituţiilor publice cu cele

Rolul organizaţiei dumneavoastră:

TI-Romania este aplicant direct si coordonează activitatile din proiect.

Costul proiectului:

EURO 8,900

Finanţatorii proiectului:

Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Programul KAP – KAP