Proiectul constă în structurarea şi analiza agendei anticorupţie a partidelor politice pe baza unui chestionar care vizează masurile anticorupţie concrete previzionate pentru anul 2004- 2008.

Include şi acţuni de advocacy şi instruire pentru partied, întâlniri cu cetăţenii etc.

Proiect de parteneriat cu Institutul de Politici Publice, Agenţia de Monitorizare a Presei – Academia Caţavencu, National Democratic Institute.