Raţiunea proiectul constă în acordarea de asistenţă tehnică pentru Ministerul Justiţiei, în calitate de beneficiar, pentru crearea şi realizarea unei campanii de conştientizare publică având ca temă corupţia sub diferite aspecte: cauze, riscuri, consecinţe, mod de abordare a luptei împotriva acesteia. Activităţile proiectului se concentrează asupra educării publicului larg, precum şi a reprezentanţilor grupurilor ţintă (servicii publice, mediu de afaceri, şcoli, spitale, sectorul judiciar, etc.) cu privire la consecinţele negative ale fenomenului corupţiei pentru democraţie şi dezvoltare socio-economică, informându-i în acelaşi timp în privinţa responsabilităţii lor legale şi morale de a lupta împotriva corupţiei, precum şi asupra metodelor practice de realizare a acestei responsabilităţi

Campania se va adresa mai multor grupuri ţintă, folosind pentru fiecare dintre acestea abordări specifice, conforme cu particularităţile lor. Strategia proiectului are în vedere atât potenţialii corupători, cât şi corupţii din domenii vulnerabile, fiind astfel vizate instituţiile  şi autorităţile publice locale şi centrale, mediul de afaceri, sistemul de învăţământ, sistemul sanitar, sectorul non-profit şi nu în ultimul rând publicul larg.

Strategia de abordare şi mesajele folosite vor fi  supuse unei pre-evaluări prin cercetare, însă toate pornesc de la o observaţie realistă – mita este perpetuată prin ignoranţă şi inerţie.

Activităţile propuse vizează întâlniri speciale pentru grupuri ţintă; dezbateri pe domeniile vizate de proiect în 17 localităţi; informare cu privire la cadrul legal în materie şi conferinţe pentru jurnalişti.

Proiectul este derulat de Transparency International Romania, în consorţiu cu Rambǿll Management – în calitate de lider , Fundaţia Concept şi SC CAP SRL, în perioada decembrie 2006 - decembrie 2007, în Bucureşti şi alte 17 oraşe ce urmează a fi desemnate.