Titlul proiectului:
„Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377

Parteneri în proiect:
Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă implementează proiectul în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului:
creşterea accesului la justiţie pentru cetaţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.

Existenţa unor centre de asistenţă şi documentare permite, de asemenea, dezvoltarea capacitaţii profesioniştilor în domeniul dreptului de a-şi reprezenta interesele şi/sau clienţii în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar.

Obiective specifice

 • Înfiinţarea în primele 6 luni de proiect şi operaţionalizarea în decurs de 16 luni a 6 centre de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale abuzurilor sau neregulior din administraţia publică şi sistemul judiciar, în special pentru cetăţenii din grupurile vulnerabile.
 • Formarea a 150 de persoane care desfăţoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, a specialiştilor în domeniul dreptului, precum şi a personalului din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică, pentru a lucra/a acorda asistenţă sau consiliere juridică persoanelor din grupurile vulnerabile.
 • Informarea, atât a cetăţenilor cât şi a persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi a specialiştilor în domeniul dreptului, cu privire la asistenţa juridică disponibilă pentru cetăţeni, inclusiv cu privire la centrele nou deschise, în cadrul unei campanii de informare radio şi prin caravane în mediul rural, pe o perioadă de 6 luni.
 • Prevenirea abuzurilor şi a neregulilor din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluţionare şi prevenire a litigiilor, în special recursul graţios şi recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistenţă şi soluţionare a plângerilor cetăţenilor cu privire la abuzuri şi nereguli.

Rezultate aşteptate

 • Grad crescut de acces la justiţie prin oferirea de servicii suport în 6 centre operaţionale în primul an de proiect, susţinute de o aplicaţie web, centre prin care se oferă posibilitate de documentare pentru jurişti şi asistenţă pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.
 • Grad crescut de informare a 600 de specialişti în domeniul dreptului care sunt consultaţi şi informaţi cu privire la centrele de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.
 • 150 de persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, specialişti în domeniul dreptului, precum şi personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică, beneficiază de creşterea capacităţii, prin informare şi evaluare, pentru a acorda asistenţă si consiliere juridică pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.
 • Informarea specialiştilor în domeniul dreptului cu privire la soluţiile de asigurare a accesului la justiţie, printr-un studiu de bune practici privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative, în statele Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei, şi printr-un studiu privind soluţionarea alternativă administrativa a plângerilor şi procedurilor prealabile în practica autorităţilor româneşti.
 • Capacitate crescută a societăţii civile şi a instituţiilor din domeniu de a informa şi educa publicul, prin dezvoltarea unei strategii de informare privind serviciile de asistenţă juridică, adaptata pentru a avea impact mai ales asupra cetăţenilor aparţinând unor grupuri vulnerabile.
 • Grad crescut de informare a publicului prin desfăşurarea unei campanii naţionale de informare cu privire la serviciile de asistenţă juridic ădisponibile pentru cetăţeni şi asigurarea vizibilităţii proiectului.
 • Grad crescut de acces la justiţie pentru cetăţenii care sunt victime ale neregulilor şi abuzului din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin dezvoltatea şi promovatea a 3 proceduri model de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor.
 • Grad crescut de acces la justiţie pentru cetăţeni prin posibilitatea de utilizare a unui ghid privind drepturile cetăţenilor, care să sprijine activitatea centrelor şi să stea la baza elaborării procedurilor de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor.
 • 90 de persoane din administraţia publică beneficiază de creşterea capacităţii privind rezolvarea alternativă rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de natură administrativă, prin cursuri de formare, seminarii şi mentorat post-formare.

Valoarea totală a proiectului
este de 6.645.492,33 lei, din care valoarea cofinantării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 5.525.318,40 lei.

Perioada de implementare:
iulie 2018 – martie 2020

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro