Scopul proiectului:

O analiza a funcţiei de audit în administraţia locală din România, cu accent pe cadrul legislativ şi politica de resurse umane.

Perioada de implementare:

Mai – August 2007

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

1. Rezulat final: 1 raport de cercetare asupra funcţiei de audit în cadrul administraţiei publice locale din Romania
2. Rezultate intermediare: document de analiză legislativă, rapoarte de focus grup şi rapoarte asupra interviurilor în profunzime

Rolul organizaţiei:

1. Analiza mandatului de audit (tipurile de entităţi publice şi fonduri/ bunuri/ tranzacţii acoperite de activitatea auditorilor, tipurile de audit realizate – audit de regularitate, audit de performanţă etc.)
2. Analiza liniilor de raportare ale auditorilor (i.e.: Parlament, consilii locale, executivul local etc.)
3. Analiza impactului auditului la nivelul administraţiei publice locale, luând în considerare următoarele aspecte: accesibilitate, transparenţă, oportunitate şi regularitatea rapoartelor de audit)
4. Analiza politicii de resurse umane, luând în considerare următoarele aspecte: calificările şi instruirea auditorilor, independenţă şi obiectivitate, poziţia şi capacitatea asociaţiilor profesionale de auditori)

Costul proiectului:
$ 2090

Finanţatori:
Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest