Scop:

Evaluarea calitativă a instituţiilor şi sectoarelor care compun acest sistem. Evaluarea decurge în principal, din compararea cadrului legal în vigoare privitor la instituţiile sau sectoarele incluse in studiu şi practica aferentă acestora;

Perioadă de implementare:
martie 2009 – martie 2010;

Activităţi:

  • adaptarea metodologiei la cadrul naţional
  • selectarea şi contractarea experţilor
  • intervievarea şi interpretarea interviurilor cu practicieni
  • compararea cadrului legal cu practica instituţională
  • clasificarea instituţiilor şi sectoarelor în funcţie de performanţa globală în materie de integritate
  • organizarea atelierelor pentru discutarea rezultatelor
  • formularea de recomandări
  • activităţi de advocacy

Cost total al proiectului:
2400 euro

Finanţatori:
Resurse proprii