Scopul proiectului:

 Evaluarea percepţiei magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar, în vedera adoptării unor măsuri eficiente pentru consolidarea independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.

Rezultatele proiectului (aferente activitiatilor in care este direct implicata TI-Ro:

  • Stabilirea percepţiei magistraţilor asupra nivelului de independenţă a sistemului judiciar.
  • Identificarea cauzelor şi a factorilor care genereaza imixtiunile şi natura presiunilor exercitate asupra sistemului judiciar.
  • Propunerile pentru creşterea gradului de independenţă în exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale de magistraţi.

Rolul organizaţiei dumneavoastră:

 TI-Romania este aplicant direct si coordonează activitatile din proiect.

Costul proiectului:  

EURO 8,250 

 Finanţatorii proiectului:

Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijin financiar din partea Băncii Mondiale.