Scop:

Studiul a avut ca scop realizarea unei cercetări cu privire la modul în care instanţele răspund la solicitările de informaţii care vizează aspecte ce ţin de administrarea actului de justiţie sau de funcţionarea instanţelor, respectiv, măsura în care instanţele însele respectă dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Perioadă de implementare:
2011

Activităţi:

  • Realizarea unui set de întrebări din următoarele arii tematice: ajutor public judiciar, buget, compartimentele instanţelor, distribuirea aleatorie a dosarelor, regulamentele de organizare, numărul şi organizarea grefierilor şi magistraţilor, sesizări, sancţiuni şi statistică judiciară;
  • Transmiterea a opt cereri de informaţii, conţinând un număr total de 47 de întrebări cu caracter public, către toate instanţele din ţară;
  • Centralizare răspunsurilor instanţelor la cererile de informaţii cu caracter public;
  • Prelucrarea răspunsurilor din punct de vedere statistic, la nivelul tuturor instanţelor, pe grade de jurisdicţie şi geografic;

 

Cost total al proiectului:
Proiect instituţionalizat

Finanţatori:
Resurse proprii