Scop:

Îmbunătăţirea cadrului European de prescriere a infracţiunilor de corupţie prin dezvoltarea de linii directoare privind bunele practici în materie şi promovarea acestora în 12 state membre ale UE.

Perioadă de implementare:
Noiembrie 2009 – Iunie 2011

Parteneri:
Transparency International Secretariat;
Transparency International Austria;
Transparency International Bulgaria;
Transparency International Republica Cehă;
Transparency International Franţa;
Transparency International Grecia;
Transparency International Ungaria;
Transparency International Irlanda;
Transparency International Italia;
Centro de Investigaco e Estudos de Sociologia Portugalia;
Transparency International Slovacia;
Transparency International Lituania

Activităţi:

  • Crearea de termeni de referinţă comuni pentru analiza prescripţiei infracţiunilor de corupţie, precum şi pentru analiza contextului de operare a acestora.
  • Realizarea unui sondaj pe bază de chestionar în toate statele membre UE, pentru oferirea unei viziuni globale asupra legislaţiei-cheie şi asupra problemelor comune (input în metodologia de cercetare).
  • Analiza aprofundată a prescripţiei infracţiunilor de corupţie şi a contextelor în care acestea operează în cele 12 state membre UE (analiza asupra României).
  • Împărtăşirea şi discutarea rezultatelor analizelor derulate la nivel naţional, precum şi a celor mai bune practici în materia prescripţiei din alte state UE şi non-UE la o masă rotundă cu experţi în materie.
  • Promovarea raportului de bune practici prin activităţi precum întâlniri cu iniţiatorii de politici publice şi asociaţii ale oamenilor de afaceri, apariţii media, articole, website-uri, evenimente/seminarii adiţionale, prezentări (inclusiv organizarea unei mese rotunde cu participanţi internaţionali la Bucureşti).

 

Cost total al proiectului:
473.325,75 EUR ;

Finanţatori:
Comisia Europeană, Directorate General Justice, Freedom and Security