Scopul şi localizarea fiecărui proiect:

Scopul proiectului este de a pune la dispoziţie publicului interesat din România versiunea în limba română a unei lucrări clasice în abordarea fenomenului corupţiei, elaborată şi permanent actualizată de Transparency International şi de a contribui astfel la clarficarea conceptuală a dezbaterii publice asupra corupţiei, precum şi la clarficarea principalelor opţiuni în elaborarea politicilor publice de limitare a corupţiei. Proiectul se desfăşoară în Bucureşti.

Rezultatele proiectului:

  • traducerea şi publicarea lucrării sub titlul Sisteme de Inttegritate Publică. Ghidul Transparency International.
  • diseminarea lucrării grupurilor interesate.

Rolul organizaţiei dvs. (organizaţie principală, partener) şi nivelul de implicare în proiect:

ART este organizaţia principală care implementează acest proiect.

Costul proiectului:

 4.000 USD

Finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit):

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Misiunea Băncii Mondiale în România.