Scopul şi locul de desfăşurare ale fiecărui proiect:

 Scopul proiectului a fost de a propune amendamente la proiectul elaborat de guvern, vizand obtinerea unei transparente reale a procesului de reglementare si decizional la nivelul administratiei locale si centrale. Si de a oferi administratiei si cetatenilor un Ghid de implementare a Legii 52/2003 cu privire la Transparenta Decizionala in Adminstratia Publica.

Rezultatele proiectului:

Proiectul a realizat:

  • O analiza a practicilor de consultare
  • Un ghid de implementare a Legii 52/2003 cu privire la transparenta de cixiopnala in administratia publica
  • O campanie de advocacy pentru amendarea proiectului de lege guvernamntal privind tranbsparenta decizionala
  • O campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la oportunitatile de participare oferite de noul cadru legal, derulata in parteneriat cu Societatea Romana de Radiodifuziune şi constand in difuzarea spotului ‘Absentii nu au niciodata dreptate‘ si intr-o serie de 20 de interviuri cu oficiali si reprezentanti ai ONG cu priovire a Legea 52/2003

Rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant, partener) şi detalii privind implicarea în proiect:

 TI a fost aplicant direct si a coordonat activitatile desfasurate in parteneriat cu IRIS Center, Agentia de Monitorizare a Presei Academia Catavencu, Fundatia pentru o Societate Civila si E-Romania Gateway. Societatea Romana de Radiodifuziune sustine mediatic initiativa TI - Romania, realizand campania publica de informare a cetatenilor prin spoturi publicitare si emisiuni radiofonice.

Costul proiectului:

EUR 11000

Finanţatorii proiectului:

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoiltare Economica prin Initiativa Anticoruptie a Pactului de Stabilitate.