Scop:
Proiectul a avut în vedere să stimuleze, să promoveze și să dezvolte mecanisme și instrumente necesare în prevenirea și lupta împotriva corupției și a delictelor, pentru a garanta securitatea și ordinea publică în România, Bulgaria și Letonia.

Perioada de implementare:
octombrie 2014 – decembrie 2015.

Parteneri
TI-România a derulat acest proiect în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Olt, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Direcția Regională a Poliției Vidin, Direcția Regională a Poliției Plevna, Poliția de Stat din Letonia, Direcția Generală Anticorupție.

Obiectiv

  • Identificarea și analiza dificultăților cu care se confruntă instituțiile cu rol în reducerea corupției.
  • Crearea unor mecanisme adaptate contextului actual european pentru prevenirea fenomenului corupției

 

Rezultate

  • 50 de polițiști din România, Bulgaria și Letonia instruiți în cadrul unor sesiuni de formare
  • 3 conferinţe de presă și 1 seminar organizate
  • 1 ghid de bune practici elaborat și diseminat

 

Valoarea proiectului
Bugetul total a fost de 274.017,98 euro, din care 6.650 euro pentru TI-România

Finanţatori
Comisia Europeană, prin Direcţia Generală Afaceri Interne