Contribuiţi la dezvoltarea unei culturi sociale a integrităţii şi implicit la consolidarea integrităţii în mediul de afaceri

Românii plătesc prețul pentru corupție în fiecare zi: calitatea serviciilor medicale și de educație, prețul bunurilor, corectitudinea hotărârilor judecătorești, onestitatea angajamentelor electorale sau utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale. Toate sunt afectate de corupție.

Pentru construcţia unei Românii a integrităţii şi responsabilităţii, este necesar să ajutăm cetățenii şi stakeholderii să ia atitudine, să identifice cauzele corupției și să lucreze împreună pentru a proiecta şi implementa soluții adecvate.

Transparency International Romania a derulat în ultimii 15 ani cele mai mari campanii naţionale de conştientizare pe tema corupţiei, parte a reușitei acestor campanii fiind și introducerea în limbajul comun a conceptului de integritate. Astfel de inițiative trebuie continuate și extinse, fiind parte a dezvoltării unei culturi sociale a integrității.

Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a continua să derulăm acţiuni “la firul ierbii”, precum:

Redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit către Transparency International Romania

Pasul 1: Descarci formularul tip 230 pentru venituri salariale care este deja completat cu datele noastre. Acest formular se numeste Declaratia 230 si poate fi completat doar de persoanele ale caror venituri provin numai din salariu.

Pasul 2: Dupa ce ai descarcat formularul, trebuie sa-l completezi cu datele tale de identificare in prima caseta destinata contribuabilului.

Pasul 3: Semneaza documentul si trimite formularul completat catre Administratia Financiara de care apartii cu domiciliul, pana la data de 25 mai 2018

Daca doresti sa depunem noi acest formular la Administratia Financiara, in numele tau, poti sa il scanezi si sa ni-l trimiti pe e-mail la: office @ transparency.org.ro

Redirecţionaţi 20% din impozitul pe profit către Transparency International Romania

Pasul 1: Descarci formularul tip 200 pentru venituri salariale care este deja completat cu datele noastre. Acest formular se numeste Declaratia 200 si poate fi completat doar de persoanele ale caror venituri provin numai din salariu.

In cazul in care doresti sa completezi declaratia direct la Administratia Financiara sau sa descarci acest formular de pe site-ul ANAF, va trebui sa completezi tu datele noastre:
Denumire entitate nonprofit – Asociatia Romana pentru Transparenta
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit - 12486550
Cont bancar (IBAN) – RO95BACX0000003003468001

Pasul 2: Dupa ce ai descarcat formularul, trebuie sa-l completezi cu datele tale de identificare in prima caseta destinata contribuabilului.

Pasul 3: Semneaza documentul si trimite formularul completat catre Administratia Financiara de care apartii cu domiciliul, pana la data de 25 mai 2018

Daca doresti sa depunem noi acest formular la Administratia Financiara, in numele tau, poti sa il scanezi si sa ni-l trimiti pe e-mail la: office @ transparency.org.ro

Promovăm standarde de integritate!

Ca o recunoaştere a rolului esenţial pe care îl are mediul de afaceri în ajustarea modului în care societatea răspunde atât formelor tradiţionale de corupţie, cât şi celor emergente, dar şi faptul că nivelul de trai este strâns legat de performanţa mediului de afaceri, Transparency International România şi-a concentrat eforturile din ultimii 5 ani către consolidarea unui mediului de afaceri integru, competitiv, sustenabil.

Pentru a sprijini eforturile companiilor de a elimina vulnerabilităţile la corupţie şi a se conforma standardelor naţionale şi internaționale, Transparency International Romania face demersuri pentru a crea „insule” de integritate formate din companii şi alţi operatori din lanţul lor de distribuţie.

Prin Centrul de Integritate în Business, organizaţia pune la dispoziţia mediului de afaceri Certificarea de Integritate în 3 etape: Integrity Awareness; Integrity Due diligence şi Integrity Compliance. Procesul de certificare care implică o evaluare independentă, un set de standarde comune internaţionale pentru integritate în afaceri şi cerinţele de conformitate la nivel naţional şi european, obligaţii legale pentru respectivele operaţiuni.


Despre organizaţia noastră

Transparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială, precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004).

Printre principalele realizări obţinute de Transparency International România în cei peste 18 ani de activitate se numără:

  • Primele 5 Pacte de Integritate semnate de reprezentanţii comunităţii de afaceri, mediului academic, ONG-uri/sindicate, sectorul sanitar şi IMM-uri, cu peste 60 de membri fondatori.
  • Peste 40 de proiecte de politici publice elaborate de Transparency International România au fost adoptate de autorităţi.
  • Peste 300 de cursuri organizate, cu peste 4.000 de cursanţi atât din mediul de afaceri cât şi din sectorul public.
  • Peste 6.000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni (ALAC).
  • Peste 100 de studii şi ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni, oameni de afaceri şi profesionişti din sistemul judiciar.

Transparency International România a realizat trei ediţii ale Studiului privind Sistemul Naţional de Integritate (2005, 2010 şi 2012), în cadrul căruia mediul de afaceri este unul dintre pilonii analizaţi. În paralel, operațiunile Transparency International România pentru mediul de afaceri s-au diversificat, materializându-se în cursuri de formare, seminarii și dezbateri pentru companii.

Consecventă angajamentului său, Transparency International România se implică direct și activ, prin expertiza sa, la construirea unui mediu transparent, integru şi echitabil, care să contribuie la asigurarea unei dezvoltări durabile în beneficiul cetăţenilor, al instituţiilor publice şi al sectorului de afaceri.