acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2013
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
28 septembrie 2013

Romanii au dreptul să ştie ce contracte semnează statul pe resursele publice

Cetăţenii români au dreptul să cunoască în detaliu şi din oficiu toate aspectele ce privesc administrarea resurselor publice, de la bugete până la contractele încheiate de statul român pentru obiectivele de investiţii publice şi pentru gestiunea sau utilizarea resursele naturale sau a monopolurilor publice.

Nici un sistem de guvernare nu este democratic şi cinstit dacă aceasta secretizează informaţiile privind contractele pe care le încheie în numele şi din mandatul cetăţenilor cu diferite entităţi private.

Contractele de investiţii se fac din bugetul public la care fiecare cetăţean contribuie direct şi indirect şi utilizează banii acestora.

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea nationala
Romanii au dreptul să ştie ce contracte semnează statul pe resursele publice
Statul (Guvernul, Ministerele şi Agenţiile din subordinea acestora) au obligaţia desecretizării tuturor contractelor civile pe care le încheie

Legea 182/2001 privind informaţiile clasificate

Art. 2. - (1) Dreptul de a avea acces la informatiile de interes public este garantat prin lege .

Art. 3. - Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretata in sensul limitarii accesului la informatiile de interes public sau al ignorarii Constitutiei, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor si a celorlalte tratate la care Romania este parte, referitoare la dreptul de a primi si raspandi informatii.

Art.24 alin (10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizata de persoanele sau autoritatile publice competente sa aprobe clasificarea si nivelul de secretizare a informatiilor respective.

De Ziua internaţională a Dreptului de a şti!, pe baza unor lucruri simple ori pe care noi românii le uităm sau nu le spunem atât de des, noi cetăţenii şi societatea civilă în ansamblu cerem Guvernului să adopte decizia politică pentru ca:

În perioada dintre 28 septembrie Ziua internaţională a Dreptului de a şti! si 9 decembrie Ziua internaţională anticorupţie! să dea dovada unei guvernări cinstite şi a unei guvernări suverane şi independente faţă de interesele financiare străine şi să dispună:

  • Desecretizarea integrală a contractelor, licenţelor şi documentaţiilor de concesiune pentru exploatarea resurselor naturale
  • Desecretizarea integrală a contractelor şi documentaţiilor pentru lucrările de infrastructură
  • Desecretizarea integrală a contractelor de privatizare încheiate în perioada 1990-2013
  • Publicarea tuturor acestor informaţii pe un portal cu acces nerestricţionat pe pagina guvernului.


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale