• Is to improve the transparency, accountability and effectiveness of asset confiscation in Europe, through the applying of effective civil control of the asset recovery office’s performance and to improve cooperation between authorities at EU level.
  • The overall objective is to develop human capital in rural areas by setting up a complex support system to facilitate integration into the labor market and to stimulate the entrepreneurial spirit for 800 rural people, especially inactive people looking for a job and people employed in subsistence agriculture, but also unemployed in order to increase the employment and to remove the inactivity trap, thus being in line with the general SOP HRD objective.
  • The general objective of the project is to understand how and when individuals decide to demand accountability and thereby reduce opportunities for corruption.
  • Aim: The overall objective of the project is to improve the quality and relevance of the educational offer in higher education through innovative actions aimed at ensuring the quality of the educational process and its adaptation to the requirements of the labor market. The project aims at enhancing the quality of the educational offer of the university education in the field of legal sciences in the South-East region by better correlating a bachelor program with the changing demands of the labor market and facilitating access to higher education.
  • Promovarea utilizării pactelor de integritate în salvgardarea fondurilor UE împotriva fraudei şi corupţiei, precum și ca un instrument de creștere a transparenței și a responsabilității, de sporire a încrederii în contractarea autorităților și Guvernului, de contribuire la o bună reputație a autorităților contractante, de a conduce la economii de costuri și de a îmbunătăți concurența prin proceduri de achiziții publice mai bune.
  • Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea dezvoltării condiţiei femeii în actuala structură a societăţii, printr-o abordare complexă a problematicii egalităţii de şanse. Proiectul vizează dezvoltarea unor trasee profesionale individuale şi personalizate dedicate femeilor, corelate cu nevoile acestora şi urmărind tendinţele de dezvoltare din piaţa muncii. Totodată, proiectul creează spațiul necesar, asigurând premise adecvate, pentru dezvoltarea capacitații a 450 de femei de a-şi înfiinţa şi conduce propria afacere şi formarea lor pentru a deveni promotoare ale integrităţii şi responsabilităţii în mediul privat. Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a reprezentanţilor autorităţilor publice, mass-media şi societăţii civile cu privire la egalitatea de gen.
  • Proiectul a avut în vedere să stimuleze, să promoveze și să dezvolte mecanisme și instrumente necesare în prevenirea și lupta împotriva corupției și a delictelor, pentru a garanta securitatea și ordinea publică în România, Bulgaria și Letonia.