Scopul proiectului:

Scopul principal al proiectului este sa creasca capacitatea functionarilor publici insarcinati cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatia de interes public si a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala. 

Rezultatele proiectului (aferente activitiatilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • Instruirea unui numar de 140 functionari publici din toata tara.
  • Editarea unui Ghid privind Implementarea liberului acces la informatia de interes public.

Rolul organizaţiei dumneavoastră:

TI-Romania a oferit asistenta tehica si instruire.

Costul proiectului:

USD 20,793

Finanţatorii proiectului:

USAID, prin DAI/GRASP.