Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Persoanele cu dizabilităţi beneficiază prin lege de următoarele drepturi: dreptul la ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare; dreptul la educaţie şi formare profesională; dreptul la ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională; dreptul la asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale; dreptul la locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; dreptul la petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism; dreptul la asistenţă juridică; dreptul la facilităţi fiscale; dreptul la evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Pe lângă aceste drepturi speciale, persoanele cu dizabilităţi se bucură, bineînţeles, şi de toate celelalte drepturi de care beneficiază cetăţenii statului în care dimiciliază. Unul dintre acestea este dreptul de a avea acces neîngrădit la instituţiile publice ale statului. Din păcate, acest drept nu este respectat aşa cum ar trebui, în ciuda faptului că este sprijinit prin lege. Astfel, multe din clădirile în care îşi au sediul instituţiile şi autorităţile publice nu au rampe de acces, au uşi înguste, ghişee prea înalte, grupuri sanitare neadaptate, iar lifturile lipsesc, deşi clădirile sunt cu etaj. Pe lângă asta, în personalul instituţiilor publice nu sunt încadraţi traducători ai limbajului mimico-gestual, în vederea comunicării directe cu persoanele surde sau surdomute, iar afişele cu pictograme şi marcajele de semnalare pentru nevăzători lipsesc şi ele.

Descarca