Scop:
Proiectul se axează pe activități de promovare a eticii, conformității și integrității în afaceri. Proiectul va disemina instrumentele Transparency International pentru integritate în afaceri și soluții adaptate la nevoile specific ale mediului de afaceri românesc.

Perioada de implementare: 
Aprilie – Septembrie 2016

Obiective:

  • Scopul proiectului este de a dezvolta grupuri de acțiune locală care să sprijine implementarea practică a pliticilor de promovare a integrității în afaceri, precum și alte soluții pe termen lung de prevenire a corupției.

Activităţi:

  • Organizarea a 4 forumuri locale pentru promovarea eticii și transparenței în practicile comerciale
  • Diseminarea materialelor despre integritate în afaceri
  • Promovarea de bune practice pentru prevenirea corupției
  • Crearea a patru puncte contact locale pentru rețeaua de integritate în afaceri

Rezultate:

  • 160 de persoane informate despre aspectele practice referitoare la promovarea integrității în afaceri
  • Un set de materiale informative diseminat la 160 de persoane
  • Campanie de conștientizarea despre integritatea în afaceri
  • 4 grupuri locale de integritate în afaceri

Valoarea proiectului:
17.720 euro

Finanţatori:
Inițiativa este parte a unui proiect derulat de Transparency International Secretariat cu finanțare de la Inițiativa Siemens pentru Integritate