Scop:
Scopul proiectului este de a încuraja avertizarea de integritate prin sensibilizarea populației în legătură cu legislația și a instrumentele avertizării de integritate.

Perioada de implementare:
martie 2015 – iunie 2016

Parteneri:
TI Romania în colaborare cu TI-Secretariat

Obiective:

 • A învăţa din experiența sectorului public și a dezvolta și pilota o soluție dedicată pentru protecția avertizorilor de integritate în sectorul privat, care se bazează pe cadrul juridic general și pe regulamentele interne obligatorii care urmează să fie adoptate de către companii.
 • A încuraja dezvăluirea neregulilor și identificarea vulnerabilităților care au condus la acestea, pentru a le permite companiilor să le închidă și să îşi securizeze profitul și reputația

Activităţi:

 • 10 training-uri (5 training-uri on-line și 5 training-uri față în față), dezvoltate pentru consilierii de etică din instituțiile publice și private, având ca obiect punerea în aplicare de mecanisme eficiente de protecție a avertizorilor de integritate.
 • Un ghid audio de formare
 • O campanie online de informare și de advocacy privind promovarea bunelor practici pentru a proteja avertizorii și rolul denunțătorilor într-o țară democratică, precum și modul în care companiile pot implementa mecanisme eficiente de protecție a avertizorilor de integritate.
 • Un ghid de bune practici în ceea ce privește protecția avertizării de integritate în sectorul privat și cel public, publicate și difuzate către părțile interesate

Rezultate:

 • 10 training-uri (5 training-uri on-line și 5 training-uri față în față)
 • 100 de participanți la training-uri
 • 1 ghid audio de formare
 • 1 campanie online de informare și advocacy
 • 1 ghid de bune practici

Valoarea proiectului:
21.050 EUR

Finanţatori:
Stichting Adessium Foundation