Scopul si localizarea fiecariu proiect:

 Scopul proiectului:

  • transferarea experientei ombudsman-ului European in materie de aparare a dreptului cetateanului de acces la informatia de interes public catre institutia romana a Avocatuli Poporului;
  • constientizarea opiniei publice romenesti asupra efeorturilor pe carea le face o institutite a Uniunii Europene ca Uniunea sa devina mai transaprnta si mai deschisa;

Obiective:

  • o cercetare pe marginea cazurilor de jurisprudenta rezolvate de Ombuudsmanul UE  in legatura cu accesul la informatia de interes public 
  • stabilirea unor contacte cu biroul Ombusman-ului UE si organizarea unor schimburi de experienta: o vizită a doi sau trei reprezentanţi ai Avocatului Poporului la birourile Ombudsman-ului UE şi invitarea a doi sau trei reprezentanţi ai acestei instituţii în Romînia  pentru discutarea cazurilor de apărare a dreptului de acces la informati de interes public
  • organizarea de mese rotunde cu ocazia viuzitei reprezentanţilor Ombudsmnaului UE în care să se prezinte cazuri relevante şi felul în care funcţionează instituţia europeană. Participanţii vor fi reprezentanţi ai Avocatului Poporului, menbrii ai Comisiei Delegaţiei Europene la Bucureşti, funcţionari din Ministerul iInformatţiei Publice, ziarişti, reprezentanşi ai ONG-urilor active în domeniu. Rezulltatul va fi un documenzt care să contureze modalitatea de implicarea aAvocatului Poporului în apărarea dreptului de acces la informaţia de interes public
  • producerea unor materiale promoţionale pentru conştientizarea opiniei publice asupra rolului pe care instutuţia Avocatului Poporullui îl are de jucat în apărarea dreptului de acces la informaţia de  interes public al cetăţeanului, conform miodelului European. Tipărirea acestora
  • organizarea de campanii publice printr-o stategie de distribiuire a materialelor promoţionale, însoţită de o campanie mass-media
  • conferinţă de evaluare a proiectului şi planificarea modalităţii de continuare a lui, cu participarea reprezentanţilor Ombudsmanului UE, Delegaţiei comisiei europene, USAID şi alţi potenţiali finanţatori strategici, activişti din sectorul neguvernamental şi reprezentanţi ai unor organizaţii din provincie care se vor ocupa de distribuirea materialelor promotionale ale proiectului în ţară

Bugetul:

35000 USD