Scopul proiectului:
Promovarea şi dezvoltarea de bune practici pentru protecţia şi sprijinul avertizorilor de integritate – îmbunătăţirea protecţiei avertizorilor de integritate prin dezvoltarea şi promovarea implementării de bune practici în 8 state membre UE

Parteneri:
Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency International din Berlin şi desfăşurat în parteneriat cu filialele naţionale TI din 10 state membre UE: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, România şi Slovacia

Alternativa la tacere (text intedral, PDF)

Analiză a legislaţiei şi practicilor cu privire la protecţia avertizorilor de integritate în România în cadrul unui set de analize similare realizate la nivelul a opt state membre UERezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • O masă rotundă pe tema protecţiei avertizorilor de integritate
  • Promovarea raportului de bunele practici
  • Operarea de linii telefonice dedicate pentru avertizorii de integritate

Rolul organizaţiei:

  • Input în crearea de termeni de referinţă comuni pentru analiza legislaţiei privitoare la protecţia avertizorilor de integritate, precum şi cu privire la implementarea acesteia în opt state membre UE (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, România, Slovacia).
  • Realizarea analizei legislative naţionale cu privire la protecţia avertizorilor de integritate, precum şi cu privire la implementarea acesteia
  • Input în organizarea unei mese rotunde pentru dezbaterea rezultatelor obţinute în analizele naţionale, precum şi a bunelor practici în alte state membre UE sau din afara Uniunii (ca Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Statele Unite)
  • Promovarea Raportului de bune practici prin activităţi ca mese rotunde cu decidenţi şi asociaţii de afaceri, apariţii în presă, website-uri, seminarii, prezentări, evenimente adiţionale (activităţile concrete vor fi stabilite ulterior, împreună cu partenerii în proiect)
  • Consiliere individualizată în cadrul Centrului de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni (ALAC)

Costul total al proiectului:
€ 373.249,46

Finanţatori:
Comisia Europeană, Directorate General Justice, Freedom and Security