Proiectul își propune să îmbunătățească capacitatea societăţii civile de a colabora cu reprezentanţii mediului privat şi ai sectorului public, în scopul promovării integrităţii în afaceri la nivelul României.

Prin intermediul abordării propuse, care combină diagnosticul și acțiunea colectivă, proiectul va reuni principalii stakeholeri din partea sectorului privat, sectorului public şi societea civilă, în vederea identificării celor mai bune soluţii menite să reducă corupţia şi totodată să contribuie la promovarea integrităţii în mediul de afaceri.

Principalele obiective:

  • Identificarea lacunelor majore în ceea ce priveşte integritatea în mediul de afaceri din țară;
  • Incadrarea și analizarea problemei integrității în afaceri din perspectiva României;
  • Evaluarea modului în care sectorul privat, cel public și societatea civilă împart responsabilitatea de a contracara corupția din țară;
  • Creşterea încrederii între stakehoderi în vederea colaborării pentru a reforma și pentru a genera acțiuni comune;
  • Implicarea stakehoderi/lor relevanti într-o inițiativă de acțiune colectivă având ca temă integritatea în afaceri;
  • Elaborarea unei agende de reforme care să contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri integru din România, agenda urmând să fie aprobată și susținută de stakehoderi.

De asemenea se are în vedere creșterea gradului de conștientizare a statutului oferit celor care derulează afaceri integre şi care promovează integritatea în afaceri.

Proiectul propune un standard, un nivel de referinţă la care se vor putea raporta ulterior progresele înregistrate în ceea ce priveşte integritatea în afaceri la nivelul României.

Proiectul va fi implementat în două etape:

Etapa 1: Elaborarea Raportului de evaluare BICA - va asigura informaţiile necesare din ariile tematice cu impact major pentru integritatea în mediul de afaceri, precum şi recomandări cheie în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente.

Etapa 2: Agenda de reformă, însemnând că recomandările făcute în Etapa 1 vor fi transpuse într-o propunere de politică publică. Documentul va cuprinde paşi concreţi de reformă care să fie implementaţi pe termen mediu şi lung de către părţile interesate.

Perioada de implementare: februarie 2019 – mai 2021

Parteneri în proiect: În România, proiectul este implementat de Transparency International Romania. Proiectul este coordonat de Transparency International - Secretariat.

Valoarea proiectului: 123.580 euro

Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.