Scopul proiectului:
Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • O campanie naţională de informare şi o strategie de comunicare adresată serviciilor publice, mediului de afaceri, sistemului de educaţie, sistemului sanitar, sistemului judiciar.
  • Campanii de informare în sectorul judiciar, al internelor şi administraţiei publice, muncă şi finanţe, educaţie şi sănătate publică
  • Rapoarte intermediare şi finale
  • Personal din cadrul celor 6 ministere vizate instruit cu privire la tehnicile de comunicare şi modul de derulare a unei campanii de informare

Rolul organizaţiei:

  • Conştientizarea publicului cu privire la riscurile corupţiei, care vizează societatea românească;
  • Educarea publicului, precum şi a reprezentanţilor serviciilor publice, mediului de afaceri, sistemului de educaţie, stemului sanitar şi sectorului judiciar cu privire la consecinţele negative ale corupţiei şi responsabilizarea lor de a lupta împotriva corupţiei, prin informarea cu privire la mijloacele legale de acţiune.

Costul proiectului:
EUR 1.570.850

Finanţatori:
EuropeAid