Scopul proiectului:

Reducerea coruptiei prin:

  • practici ale mediului de afaceri din Romania axate pe standardele internationale pentru managementul calitatii si control intern si 
  • procese transparente de achizitii publice, organizate conform Principiilor TI pentru Prevenirea Mitei.

Rezultatele proiectului (aferente activitiatilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • 30 de intreprinderi mici si mijlocii  participante in atelierele de lucru
  • 20 de intreprinderi mici si mijlocii care se angajeaza sa respecte Principiile TI pentru Prevenirea Mitei
  • 10 procese participative,
  • 5 intreprinderi mici si mijlocii verificate de auditori independenti,
  • 2 Ghiduri (Transparenta decizionala – ghid pentru mediul de afaceri si administratiei, Bune practici in anchizitiile publice)

Rolul organizaţiei dumneavoastră:

TI-Romania implementeaza proiectul.

Costul proiectului:

USD  46.538

Finanţatorii proiectului:

Ambasada Canadei in Romania, Programul de Asistenta pentru Buna Guvernare.