Viziunea TI-România pornește de la ideea că sectorul privat joacă un rol cheie în modelarea felului în care societatea răspunde fenomenului de corupție, având în vedere că un mediu de afaceri curat, integru și transparent poate contribui decisiv la dezvoltarea economică a României. Construirea integrității în mediul de afaceri este o provocare atât pentru companii cât și pentru stakeholderi. Pentru crearea unei culturi a integrității sunt necesare eforturile conjugate ale acestora – este unica soluţie pentru a genera creştere economică sustenabilă și dezvoltarea sănătoasă a societății în general.

În acest sens, Transparency International Romania pune la dipoziție:

  • Analiză organizațională și dezvoltare instituţională prin elaborarea şi implementarea Codului de Etică și Conduită
  • Consultanţă în management pentru definirea și operaționalizarea managementului eticii și conformității
  • Servicii de formare a angajaţilor
  • Pachet de Servicii de consultanță, informare juridică și implementarea sistemului de whistleblowing (avertizare de integritate)
  • Elaborarea și promovarea politicii anticorupție a companiei pe lanţul propriu de aprovizionare şi distribuţie
  • Certificare de integritate


*Pachetul de inserţie în afaceri beneficiază de expertiză internaţională şi de utilizarea know-how-ului Business Integrity Program al Transparency International 
**Companiile care parcurg programul de inserţie se pot înregistra în Transparency International Romania Corporate Supporters Forum

 

Pentru mai multe detalii despre Centrul de Integritate in Business, vă rugăm să consultați și site-ul proiectului