Scopul proiectului:

Scop:
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii victimelor şi martorilor faptelor de corupţie de a-şi soluţiona prin mijloacele legale şi administrative plângerile.

Perioadă de implementare:
Martie 2014 – Februarie 2016

Parteneri:
Proiect coordonat de Transparency International – Secretariat, împreună cu:

 • Transparency International Romania
 • Transparency International Bulgaria
 • Transparency International Cipru
 • Transparency International Italia
 • Transparency International Portugalia
 • Transparency International Slovenia
 • Biroul Transparency International de la Bruxelles

Obiective:

 • Sprijinirea victimelor și martorilor corupţiei pentru a se exprima și de a găsi soluții pentru plângerile lor
 • Publicarea datelor, informațiilor și cazurilor specifice de corupție în 6 state membre ale UE și de a analiza tendințele
 • Angajarea cetățenilor în lupta împotriva corupției
 • Producerea de schimbări sistemice în politica și practică

Activităţi:

 • Sprijin pentru victimele și martorii corupției
 • Publicitate de interes public
 • Analizarea și validarea datelor
 • Identificarea punctelor slabe ale corupției sistemice
 • Advocacy
 • Construirea de alianţe
 • Implicarea cetăţenilor și diseminare
 • Schimb de bune practici

Rezultate:

 • Consultanță și ajutor pentru 1.000 de cetățeni în șase state membre ale UE
 • 5 rapoarte și 12 propuneri de reformă a politicilor publice
 • 250.000 de cetățeni și 235 de factorii de decizie politica atinși
 • Cele mai bune practici în reforma anti-corupție dezvoltate și promovate în UE
 • 14 de evenimente la nivel local și un eveniment de politici publice UE de la Bruxelles

Valoarea proiectului:
90.449,76 EURO

Finanţatori:
DG Home, prin linia de finanțare Home/2012/SEC/AG