Titlul proiectului:
„CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod MySMIS:120791.

Parteneri în proiect:
Primăria Municipiului Caransebeş în parteneriat cu Transparency International Romania

Perioada de implementare:
martie 2018 – iunie 2019

Obiectiv general:
Implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Obiective specifice:

 • Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient
 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătă-ţirile pe care Primăria Municipiului Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor

 

Activităţi:

 • Acţiuni de recunoaştere a bunelor practici şi inovării în domeniu, prin studiu de început, vizite de studiu şi networking
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calității şi performanţei unitar şi eficient, pe baza rezultatelor evaluării CAF
 • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul instituţiei
 • Asigurarea sustenabilităţii şi premizelor de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii
 • *Campanie de informare, publicitate şi conştientizare

 

Rezultate:

 • un studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi internaţional în managementul calității aplicabil administrației publice>
 • două vizite de studiu şi networking
 • 4 ateliere de lucru
 • un mecanism de monitorizare a utilizării managementului calității şi performanţei
 • un sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, implementat
 • certificarea Primăriei Municipiului Caransebeş conform standardelor ISO 9001-2015>
 • 40 persoane din cadrul instituţiei certificate ca urmare a participării la cursuri de formare
 • un studiu de evaluare a impactului sistemelor și instrumentelor de management al calității
 • un manual de procedură privind actualizarea permanenta a standardelor de performanta si calitate
 • un raport de bună practică privind instrumentele şi mecanismele create in cadrul proiectului

 

Valoarea totală a proiectului
376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.

Finanţator:
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Comunicat de presă 11 aprilie 2018


Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European