Perioada de implementare:
Ianuarie 2018 - Noiembrie 2019

Parteneri:
Proiectul este coordonat de Transparency International Romania în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România (AMR).

Obiective:
Scopul proiectului este de a spori capacitatea instanțelor românești de a asigura o aplicare coerentă și consecventă a regulilor europene de concurență, cu accent pe ajutorul de stat. Proiectul vizează furnizarea de cursuri personalizate judecătorilor naționali, precum și îmbunătățirea cooperării dintre judecătorii români și judecători din alte state UE, în vederea promovării unei culturi juridice comune în dreptul concurenței.

Activităţi:

 • Analizarea şi centralizarea stakeholderilor relevanţi în domeniu
 • Selectarea participanților la sesiunile de training
 • Dezvoltarea materialelor de training
 • Desfășurarea sesiunilor de training
 • Promovarea proiectului şi creşterea conştientizării cu privire la ajutorul de stat
 • Organizarea unui colocviu cu participare internațională
 • Realizarea unui ghid de bune practici in domeniul ajutorului de stat

Rezultate:

 • Maparea stakeholderilor relevanţi, disponibilă în limba română
 • 100 de participanți la cursuri de formare, selectaţi.
 • 1 curriculă aplicabilă pentru acest program de formare și pentru alte programe de formare care pot fi derulate pe viitor, disponibilă în limba română.
 • Metodologia de formare și materiale suport, disponibile în limba română (aplicabile în acest program și pentru alte programe de formare pot fi derulate pe viitor).
 • Calendar de formare adaptat specificului calendarului judiciar românesc și agenda finală a sesiunilor de training.
 • 5 sesiuni de formare cu 20 de participanți/sesiune, pregătite și livrate în timp util.
 • 1 Raport privind concluziile sesiunilor de instruire, disponibil în limba română și limba engleză.
 • Secțiunea platformei electronice dedicate proiectului, actualizată permanent în limba română și limba engleză.
 • 1 forum de discuții pentru stakeholderii relevanţi, disponibil în limba română și limba engleză (e-comunitatea de practică).
 • 1 Colecție largă de jurisprudențe relevante din România și UE (bază de date)
 • 1 Bază de date privind legislația UE și legislaţia română, disponibilă în limba română și limba engleză.
 • 4 newslettere pe subiecte privind modificările legislative relevante și studii de caz relevante din proiect, disponibile în format electronic, în limba română și limba engleză.
 • 43 de participanți la colocviu (20 de participanți de la sesiunie de training + 10 reprezentanți ai instituțiilor relevante + 1 reprezentant al DG Competition + 12 judecători naționali din alte state membre ale UE).
 • 1 raport de follow-up al colocviului, disponibil în limba română și limba engleză.
 • 1 Ghid de bune practici privind practica ajutorului de stat în România (versiuni în limba română și limba engleză).
 • Capacitate sporită a 100 de judecători care participă la sesiunile de training pentru a se pronunța asupra dosarelor de concurență, în special în domeniul ajutorului de stat.
 • Capacitate crescută a 57 de participanți la colocviu pentru a rezolva problemele legate de concurență, inclusiv pentru a decide, a se pronunța sau a pregăti cazuri privind la ajutorul de stat.

Valoarea proiectului:
96,640.00 EURO

Finanţator:
Uniunea Europeană prin Comisia Europeană - Directorate General for Competition (Direcţia Generală Concurenţă)