Scopul proiectului:
Proiectul are ca scop creşterea capacităţii statelor membre UE de identifica şi preveni riscurile de corupţie, în toate diferitele etape ale ciclului de achiziţii publice, focalizându-se în particular asupra fondurilor europene.

Perioada de implementare:
Ianuarie – Iunie 2010

Sesiunile de instruire vor fi susţinute de experţi naţionali şi internaţionali în domeniu  şi vor avea următorul calendar de desfăşurare:

Perioada

Locaţia

 

29-30 martie 2010

Hotel Siqua, Calea Plevnei nr. 59 A, sala Roma, Bucureşti

Personal cu funcţii de execuţie

01-02 aprilie 2010

Transparency International România, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucureşti

Personal cu funcţii de execuţie

12-13 aprilie 2010

Hotel Siqua, Calea Plevnei nr. 59 A, sala Roma, Bucureşti

Personal cu funcţii de conducere  
29-30 aprilie 2010 Transparency International România, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucureşti Personal cu funcţii de execuţie

Parteneri:
Transparency International Secretariat
Transparency International Belgia
Transparency International Bulgaria
Transparency International Republica Cehă
Transparency International Ungaria
Transparency International Italia
Transparency International Lituania
Transparency International Slovenia
Transparency International Slovacia

Rezultatele proiectului:

  • 75 de funcţionari publici instruiţi în domeniul integrităţii achiziţiile publice şi în administrarea fondurilor europene în cadrul a 3 sesiuni de training;
  • 1 pachet de training privind Integritatea în achiziţiile publice

Suport de curs:

Rolul organizaţiei:

  • Pregătire/ dezvoltarea capacităţii instituţionale a chapterelor TI cu scopul de a creşte înţelegerea acestora asupra domeniului. Pe lângă schimbul de experienţă privind trainingurile similare implementate de către TI-Secretariat şi TI-România în proiecte anterioare finanţate de către OLAF; se va desfăşura un workshop în Bruxelles cu scopul pregătirii implementării sesiunilor de training.
  • Realizarea sesiunilor de training. În cadrul proiectului sunt prevăzute sesiuni de formare în toate statele participante, TI-România organizând un număr de 3 astfel de traininguri. Acestea vor fi iniţiate printr-o analiză a nevoilor de formare, urmate fiind de adaptarea curriculei globale de training şi a toolkit-ului de adresare a vulnerabilităţilor în procesul de achiziţie publică la contextul naţional. De asemenea, trainingurile sunt gândite pentru a oferi o dimensiune transnaţională formării, la acestea participând şi traineri din alte state membre UE.

Costul (total) al proiectului:
242.119 EURO

Finanţatori:
Oficiul de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) prin programul Hercules II