Scopul proiectului:
Creşterea capacităţii sistemului judiciar românesc de a aplica politicile europene în domeniul dreptului concurenţei

Perioada de implementare:
Septembrie 2011 – Septembrie 2013

Partener:
Proiect coordonat de Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania (TI-Ro), în parteneriat cu:
Asociaţia Magistraţilor din România (AMR)

Obiectives:

 • creşterea capacităţii sistemului judiciar românesc de a aplica politicile europene în domeniul dreptului concurenţei
 • îmbunătăţirea competenţelor profesionale specifice ale magistraţilor din România cu privire la dreptul european al concurenţei
 • identificarea celor mai bune practici naţionale şi europene în domeniul dreptului concurenţei
 • identificarea nevoilor magistraţilor în materie, precum şi a modalităţii de colaborare a instanţelor judecătoreşti cu ceilalţi actori implicaţi în reglementarea domeniului dreptului comunitar şi naţional al concurenţei

Activităţi:

 • analiză a nevoilor tuturor actorilor implicaţi în procesul de aplicare a reglementărilor comunitare în domeniul concurenţei printr-o analiză de nevoi cantitativă şi calitativă
 • diseminarea a minim 50 de chestionare instanţelor judecătoreşti relevante
 • diseminarea a minim 20 de chestionare actorilor principali din domeniul concurenţei
 • focus-grup organizat pentru identificarea corectă şi completă a nevoilor de formare în domeniul concurenţei pentru judecători
 • elaborarea raportului de analiză de nevoi
 • realizarea metodologiei privind cursurile de formare profesională ce vor fi organizate, precum şi a materialelor de suport aferente
 • trei sesiuni de formare profesională în domeniul dreptului concurenţei, pentru 20 de participanţi în cadrul fiecărei sesiuni, a căror planificare, elaborare şi susţinere vor fi realizate în baza nevoilor de formare identificate.
 • crearea şi lansarea unei platforme virtuale în cadrul proiectului dedicate domeniul concurenţei şi produselor rezultate prin implementarea proiectului,
 • 1 workshop pentru 25 participanţi (10 participanţi de la cursurile de formare,10 reprezentanţi ai instituţiilor relevante, 1 reprezentant al Direcţiei Generale Concurenţă (DG Competition), 4 judecători din alte state membre UE)

Rezultate:

 • raportul final privind analiza de nevoi
 • metodologia privind cursurile de formare profesională, precum şi a materialelor de suport aferente ce au rezultat din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului
 • 3 sesiuni de formare profesională
 • 60 de magistraţi beneficiari direcţi ai cursurilor de formare
 • 1 platformă virtuală permanent actualizată dedicată domeniul concurenţei şi produselor rezultate prin implementarea proiectului
 • 4 newslettere pe an privind evoluţiile legislative şi jurisprudenţa relevantă
 • 1 bază de date privind legislaţia naţională şi comunitară din domeniul dreptului concurenţei (minim 50 de hotărâri judecătoreşti relevante având ca obiect aplicarea art. 101 şi art. 102 din Tratatul privind funcţionarea UE), precum şi a jurisprudenţei din domeniu
 • materialele finale elaborate în cadrul proiectului
 • 1 ghid privind aplicarea şi reglementarea dreptului european al concurenţei în România în format bilingv român-englez
 • 300 de ghiduri diseminate instituţiilor relevante conţinutul acestora putând fi accesat şi electronic prin intermediul platformei electronice dedicate
 • versiune electronică a ghidului automat actualizată

Valoarea proiectului:
79.910,00 EURO

Finanţatori:
Uniunea Europeană prin Comisia Europeană - Directorate General for Competition (Direcţia Generală Concurenţă)