Scopul proiectului:

 Asociaţia Română pentru Transparenţă este partenerul Asociaţiei Pro Democraţia, cu următoarele responsabilităţi:Scopul proiectului este de a creşte standardele de integritate şi de a dezvolta capacitatea administraţiei publice locale de a lupta împotriva corupţiei. Proiectul se desfăşoară în 7 oraşe de mărime medie din România: Alexandria, Baia Mare, Brăila, Craiova, Focşani, Lupeni, Oradea. 

Rezultatele proiectului:
  • formarea unor „Grupuri pentru Integritate în Administraţia Publică Locală” (GIL), compuse din persoane-resursă din comunitate cu interesul şi capacitatea necesară pentru a îmbunătăţi integritatea administraţiei publice locale;
  • realizarea unei cercetări pentru identificarea zonelor sensibile din perspectiva corupţiei în cadrul administraţiei publice locale din oraşele selectate;
  • redactarea şi lansarea unor rapoarte privind integritatea administraţiei publice locale din oraşele selectate ;
  • redactarea şi lansarea unui raport naţional privind integritatea administraţiei publice locale;
  • realizarea a 7 stratregii pentru creşterea integrităţii la nivelul administraţiilor publice locale din oraşele selectate;
  • adoptarea şi implementarea acestor strategii de către factorii de decizie relevanţi din plan local;
Rolul organizaţiei dvs. (organizaţie principală, partener) şi nivelul de implicare în proiect:
  • coordonează, împreună cu Asociaţia ProDemocraţia, activităţile principale ale proiectului ;
  • participă la organizarea şi susţinerea sesiunilor de training pentru coordonatorii locali ai proiectului ;
  • elaborează metodologia de cercetare şi o aplică pentru realizarea a 7 studii locale privind integritatea administraţiei publice locale şi a unui studiu naţional pe aceeaşi temă ;
  • furnizează expertiză în elaborarea strategiilor locale de privind creşterea integrităţii publice
Costul proiectului: 

128.162 USD

Finanţatorii proiectului:

 Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite, prin intermediul World Learning for International Development.