Scopul proiectului:
este de a oferi suport pentru implementarea standardelor privind drepturile omului şi protecţia minorităţilor în Serbia şi alinierea acestora la standardele UE prin:

 • Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor la nivel naţional şi local prin promovarea bunei guvernări, incluzând un cadru legal clar şi suport instituţional pentru protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor.
 • Creşterea capacităţii acestora de a coordona, implementa, monitoriza şi evalua gradul de protecţie a drepturilor omului şi minorităţilor în Serbia, aşa cum derivă ele din calitatea de stat membru al ONU şi al Consiliului Europei.
 •  

Perioada de implementare:
Decembrie 2009 – Mai 2011

Parteneri:
GDSI Irlanda (Leader Consorţiu)
Co-operation Irlanda

Rezultatele proiectului:

 • Steering Committtee şi Advisory Groups operaţionale
 • Strategie de vizibilitate a proiectului
 • Întâlnire de planificare
 • Raport de iniţiere
 • Analiză comparativă a modelelor din alte ţări precum şi a bunelor practici în materie
 • Model de propuneri de schimbări pe legislaţia existentă sau de noi reglementări
 • Asistenţă tehnică pentru MHRM
 • Cel puţin 4 mese rotunde şi workshop-uri pentru fiecare arie de intervenţie
 • Conferinţă naţională pe tema mecanismului pentru prevenirea torturii din Serbia
 • Vizite de studiu pentru 40 de reprezentanţi ai MHRM
 • Analiza cadrului instituţional şi legal pentru indentificarea problemelor şi punctelor slabe din practica existentă
 • Model sustenabil pentru monitorizarea drepturilor omului
 • Set de indicatori specifici pentru monitorizarea implementării Legii asupra prevenirii discriminării ce va fi dezvoltată
 • Mese rotunde pe marginea modelului de monitorizare şi de cooperare propus
 • Manual pentru protectia drepturilor omului şi ale minorităţilor dedicat experienţei Serbiei
 • Conferinţă naţională privind drepturile omului şi ale minorităţilor
 • Programe de training la nivel local pentru reprezentanţilor autorităţilor responsabile pentru protecţia drepturilor minorităţilor
 • Traininguri pentru reprezentanţii Consiliilor Naţionale pentru Minorităţi
 • Handbook pentru implementarea drepturilor minorităţilor în comunităţile locale (tradus în cele 7 limbi ale minorităţilor)
 • Campanie media la nivel naţional (Serbia)

Rolul organizaţiei:
TI Romania va fi implicată în toate activităţile proiectului, însă va fi responsabil cu precădere pentru componentele de armonizare legislativă, advocacy, elaborare şi dezvoltare de politici publice, organizare a activităţilor de creştere a capacităţii instituţionale (inclusiv mese rotunde şi workshop-uri), designul şi implementarea campaniei media la nivel naţional.

Etapele proiectului sunt:

 • Perioada de iniţiere şi organizarea cadrului operaţional
 • Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului pentru Drepturile Omului şi ale Minorităţilor (MHRM) şi a ministerelor de liniei de a coordona şi monitoriza implementarea standardelor privind drepturile omului şi ale minorităţilor
 • Monitorizarea sistemului de standarde privind drepturile omului şi ale minorităţilor dezvoltate şi operaţionale
 • Creşterea capacităţii Consiliilor Naţionale pentru Minorităţi şi a Guvernelor locale de a implementa standardele privind drepturile minorităţilor
 • Campanie de conştientizare asupra aspectelor-cheie privind protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor

Costul (total) al proiectului:
1.179.000 EUR (Consorţiu)

Finanţatori:
Comisia Europeană, Europe Aid