Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Oficiul de Contractare şi Plăţi (CFCU), din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea gestionării fondurilor pre şi post aderare, respectând cele mai înalte standarde de calitate. Perioada de desfasurare este martie 2007 – martie 2009

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

 • Verificarea şi amendarea documentelor tehnice, însoţite de un raport de garanţie a calităţii la final
 • O listă de verificare a calităţii
 • O analiză de piaţă pentru a determina în ce măsură concurenţa loială este posibilă
 • Asitenţă pentru managerii de programe în cazul modificărilor apărute la contractul iniţial
 • Verificarea modului de evaluare a aplicaţiilor, din punct de vedere tehnic
 • O analiză a riscurilor privind achiziţiile publice şi contractarea
 • Analiză şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii Departamentului de Control al Calitatii
 • Verificarea conformităţii procedurilor Departamentului de Control al Calitatii cu standardele europene şi naţionale în materie
 • Un manual privind asigurarea standardelor de calitate

Rolul organizaţiei:

 • Acordarea de asistenţă în procesul de aprobare a documentaţiei aferente licitaţiei şi în procesul de evaluare.
 • Acordarea de asistenţă pentru procesarea documentelor cu caracter tehnic, referitoare la implementarea contractelor;
 • Instruire pentru personalul implicat în controlul de calitate;
 • Actualizarea procedurilor de control al calităţii.

Costul proiectului:
EUR 1.247.750

Finanţatori:
EuropeAid