Scop:

Obiectivul general constă în dezvoltarea capitalului uman din mediul rural prin configurarea unui sistem de sprijin complex care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii şi să stimuleze spiritul antreprenorial pentru 800 persoane din mediul rural, cu precădere persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, dar şi şomeri în scopul creșterii gradului de ocupare şi înlăturării capcanei inactivității, fiind astfel în acord cu obiectivul general POSDRU.

Perioada de implementare:
Martie 2014 – Septembrie 2015

Parteneri:
Proiect coordonat de Transparency International Romania, în parteneriat cu:
Federaţia Agricultorilor FERMIERUL
Sindicatul Ţăranilor şi Proprietarilor Români

Obiectiv:

 • Dezvoltarea capacității individuale de a se adapta la cerinţele şi dinamica pieţei muncii prin învăţarea pe parcursul întregii vieți
 • Facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă prin acordarea de servicii active de sprijin ce vizează atât dezvoltarea capacității personale de a avea succes pe piaţa muncii cât şi conştientizarea participanţilor cu privire la oportunităţile de ocupare non-agricole prin:
 • informare şi consiliere individuală sau de grup
 • servicii de mediere a muncii
 • Stimularea spiritului antreprenorial ca măsură activă de creare de locuri de munca pe termen mediu

Activităţi:

 • Promovarea proiectului, informare şi diseminare rezultate – 16 conferinţe de lansare şi închidere, atât la nivel central, cât şi la nivel regional
 • Campanii de informare şi conştientizare privind oportunităţile de ocupare în domenii non-agricole şi de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural
 • Furnizarea de servicii de informare şi consiliere profesionale pentru persoanele care participă la programele de formare profesională
 • Furnizare de servicii de mediere
 • Crearea a 3 Centre regionale
 • Campanii de informare şi iniţiere în antreprenoriat
 • Organizarea şi derularea de programe de formare profesionale
 • Informare şi consiliere în afaceri

Rezultate:

 • 1 strategie de promovare, informare şi conştientizare
 • 16 conferinţe naţionale şi regionale de lansare/închidere proiect, totalizând 640 participanţi
 • 2 machete presă prezentare şi închidere
 • 1 portal web
 • 1 anunţ publicat într-un ziar naţional şi în 7 ziare regionale
 • 13.500 de pliante
 • 6000 de broşuri
 • 1500 afişe
 • 5 roll-upuri
 • 5 bannere fizice şi 4 bannere online
 • 4 clipuri video
 • 1 film de prezentare a proiectului
 • 60 caravane organizate în 8 regiuni de implementare cu 800 participanţi
 • 1 Ghid practic pentru găsirea unui loc de muncă
 • 565 persoane consiliate şi evaluate în vederea orientării profesionale
 • Servicii de mediere furnizate pentru 200 de persoane
 • 3 Centre regionale operaţionale
 • 3 Cluburi de antreprenoriat în mediul rural
 • 16 seminarii antreprenoriale derulate în cele 8 regiuni de implementare cu 640 participanți
 • 1 Ghid al afacerilor din mediul rural
 • 3 programe de formare profesională dezvoltate
 • 565 participanţi la programele de formare profesională

Valoarea proiectului:
11.457.256,46 RON

Finanţatori:
Uniunea Europeană – Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane