Scopul proiectului :

Scopul proiectului este creşterea transparenţei actului decizional la nivelul consiliilor locale şi al primăriilor din Bucureşti şi alte 14 de municipii şi oraşe de pe teritoriul României (Alexandria, Arad, Baia Mare, Botoşani, Brăila, Caracal, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oneşti, Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti şi Tulcea).

Rezultatele proiectului:
  • editarea şi distribuirea unei broşuri-manual în care sunt prezentate prevederile Legii 52/2003, instrumentele de informare şi consultare ale cetăţenilor care pot face posibilă aplicarea acestei legi cu eficienţă, şi recomandări de îmbunătăţire a stării de fapt;
  • elaborarea şi distribuirea unor rapoarte în care se evidenţiază evoluţia stării de fapt sub aspectul respectării şi aplicării Legii 52/2003 în cele 15 localităţii în care se derulează proiectul.
Rolul organizaţiei dvs. (organizaţie principală, partener) şi nivelul de implicare în proiect:

Asociaţia Română pentru Transparenţă este partenerul Asociaţiei Pro Democraţia în acest proiect, cu următoarele responsabilităţi :

  • redactarea textului broşurii-manual pe marginea Legii 52/2003;
  • elaborarea suportului de curs şi a design-ului, pentru sesiunile de informare şi instruire, atât cele destinate aleşilor locali şi funcţionarilor publici, cât şi cele la care vor participa reprezentanţii societăţii civile;
  • participarea, cu un trainer, la fiecare sesiune de instruire;
  • adresarea, alături de APD, de solicitări de organizare de întâlniri publice pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a consiliilor locale;
  • stabilirea planului de monitorizare a modului de aplicare, în fiecare din cele 15 localităţi, a Legii 52/2003;
  • prelucrarea datelor provenite din procesul de monitorizare a aplicării Legii 52/2003;
  • elaborarea setului de recomandări privind îmbunătăţirea transparenţei activităţii administraţiei publice locale;
  • monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Costul proiectului:

 119.885 EUR

Finanţatorii proiectului

Uniunea Europeană, prin programul PHARE Societate Civilă, Componenta 3 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei