Scop:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale în învățământul superior prin acțiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educațional şi adaptării lui la exigenţele pieței muncii. Proiectul urmăreşte creșterea calităţii ofertei educaționale din învățământul universitar din domeniul științelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai bună corelare a unui program de licență cu cerințele în continua schimbare ale pieței muncii şi facilitarea accesului la învățământul superior.

Perioada de implementare:
Mai 2014 – Octombrie 2015

Parteneri:
Proiect coordonat de Universitatea „Danubius” din Galaţi, în parteneriat cu:
Transparency International Romania

Obiectiv:

 • Îmbunătăţirea oportunităților de învăţare prin revizuirea unui program de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice în vederea unei mai bune corelări cu exigenţele pieței şi standardele internaționale în domeniul științelor juridice
 • Îmbunătăţirea interacţiunii şi cooperării solicitantului cu mediul de afaceri şi a cunoaşterii cererii de competenţe ale angajatorilor şi evoluţiile în domeniul ştiinţelor juridice
 • Creșterea gradului de vizibilitate şi informare a părților interesate (mediul de afaceri, mediul universitar, etc.) cu privire la evoluția cererii de competenţe şi a standardelor internaţionale în domeniul ştiinţelor juridice
 • Îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul ştiinţelor juridice prin dezvoltarea unui program de formare

Activităţi:

 • Campanie de informare si publicitate
 • Studiu privind cererea de competenţe, în vederea actualizării unui program de licență, din domeniul Drept
 • Dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare pentru persoane care fac parte din personalul implicat în dezvoltarea programului de licenţă şi pentru persoanele ce vor preda în cadrul acestui program, în vederea asigurării predării corecte a modulului de integritate a programului de licenţă
 • Adaptarea şi actualizarea unui program de licență din domeniul Drept, conform cerințelor pieţei muncii
 • Implementarea programului de licență adaptat

Rezultate:

 • 2 conferințe organizate (100 participanți fiecare)
 • 2 anunțuri publicitare de presa
 • 1 analiză a standardelor şi a instrumentelor internaționale în domeniul integrității şi eticii în afaceri
 • 3 consultări cu reprezentanții mediului de afaceri din regiunea Sud-Est cu durata de 1 zi
 • 1 studiu care să reflecte cererea de competenţe de pe piaţa muncii
 • 1 suport de curs dezvoltat
 • 25 de persoane care fac parte din personalul implicat în dezvoltarea programului de licenţă participante la programul de formare
 • 1 program de formare derulat, cu 18 sesiuni de formare
 • 1 plan de învăţământ existent revizuit în vederea actualizării programului de licenţă
 • 1 curriculum pentru programul de licenţă cu o componenta de e-learning
 • 1 set de materiale şi instrumente didactice şi de învăţare aferente implementării curriculumului dezvoltat
 • 1 curriculum validat intern
 • 1 program de licenţă pregătit pentru implementare

Valoarea proiectului:
2.068.590 RON

Finanţatori:
Uniunea Europeană – Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane