Stakeholder = orice individ sau grup de indivizi care poate să afecteze sau poate fi afectat de către acţiunile unei organizaţii sau de către atingerea obiectivelor acesteia.

MANAGEMENTUL STAKEHOLDERILOR

Managementul stakeholderilor vine în sprijinul obiectivelor strategice ale unei organizații, prin interpretarea și influențarea mediilor interne și externe, prin crearea de relații pozitive cu părțile interesate şi prin gestionarea adecvată a așteptărilor acestora și a obiectivelor companiei.

Rezultatul practic al managementului stakeholderilor este o strategie care are ca scop prevenţia, combaterea şi soluţionarea problemelor legate de stakeholderi. Această strategie este elaborată pe baza informaţiilor adunate prin intermediul mai multor procese.

Primul astfel de proces constă în identificarea stakeholderilor, adică a parţilor care au un interes în activitatea unei organizaţii, fie ele interne sau externe.

Al doilea astfel de proces constă în realizarea unei matrici a stakeholderilor, în care aceştia sunt ordonaţi în funcţie de nivelul lor de influenţă şi a impactului lor asupra organizaţiei şi a acţiunilor acesteia.

Al treilea astfel de proces constă într-o analiză a stakeholderilor identificaţi. În cadrul acesteia, sunt evaluate nevoile, grijile, dorinţele, autoritatea şi relaţiile acestora. Aceste informaţii sunt aliniate cu matricea stakeholderilor.

Managementul eficient al stakeholderilor este important pentru că, fără stakeholderi, o organizaţie nu ar exista. De aceea, este imperativ ca organizaţiile să aibă o relaţie bună atât cu stakeholderii primari – acţionari, investitori, angajaţi, clienţi – cât şi cu cei publici – guvernul şi comunităţile locale – şi cei secundari – restul persoanelor afectate în mod direct sau indirect de acţiunile organizaţiei în cauză.

Astfel, cu cât stakeholderii sunt mai mulţumiţi, cu atât organizaţia se va dezvolta mai repede şi mai sigur, pe toate planurile, şi îşi va ating obiectivele mult mai uşor.

Descarcare