Scopul proiectului:

Scopul proiectului este promovarea unor principii de bună practică în ceea ce priveşte modul de implementare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul instituţiilor şi autorităţilor centrale, judeţene şi locale din România.

Rezultatele proiectului:
  • formularea unei metodologii de monitorizare a implementării Legii 544/2001 de către instituţiile şi autorităţile publice centrale, judeţene şi locale;
  • instruirea a 7 coordonatori locali privind prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • evaluarea a instituţiilor şi autorităţilor publice centrale, judeţene şi locale privind implementarea Legi 544/2001;
  • 7 mese rotunde  cu participarea funcţionarilor publici responsabili cu furnizarea informaţiilor de interes public din instituţiile monitorizate;
  • 7 instruiri publice cu participarea funcţionarilor publici responsabili cu furnizarea informaţiilor de interes public din instituţiile monitorizate, a reprezentanţilor ONG şi a mass mediei locale şi centrale;
  • redactarea raportul final privind implemntarea Legii 544/2001 (3.000 de exemplare).
Rolul organizaţiei dvs. (organizaţie principală, partener) şi nivelul de implicare în proiect:

Asociaţia Română pentru Transparenţă este partenerul Asociaţiei Pro Democraţia în proiect, având următoarele responsabilităţi:

  • participă la procesul de elaborare a planului de evaluare a instituţiilor şi autorităţilor publice
  • asigură instruirea privind prevederile Legii 544/201;
  • prezintă metodologia de evaluare a coordonatorilor locali.
Costul proiectului: 

75 452 EURO

Finanţatorii proiectului:

Uniunea Europeană, prin programul PHARE Societate Civilă, Componenta 3 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei