Titlul proiectului:
„Parteneriat pentru etica si integritate în Consiliul Județean Buzău”, Cod SIPOCA: 428/SMIS2014+: 118396

Finanțator:
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Parteneri în proiect:
UAT JUDEȚUL BUZĂU în parteneriat cu Transparency International România I Asociaţia Română pentru Transparenţă

Valoare totală:br> 388.139,44 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 326.851,75 lei.

Perioada de implementare:
iulie 2018 – noiembrie 2019

Data de începere a proiectului:
31 iulie 2018

Obiectiv general:
Consolidarea capacității administrative a CJ Buzău de a creste integritatea si de a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici si proceduri de etica si integritate, precum si printr-un program de educație anticorupție, contribuind la dezvoltarea unei administrații locale eficace.

Obiective specifice:

 • Elaborarea si aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, însoțite de politicile si procedurile operaționale aferente, care sa faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integrității, contribuind totodată la implementarea la nivelul CJ Buzău a masurilor anticorupție reglementare de legislația națională si monitorizate de SNA.
 • Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul instituției, instrument inovativ de know-how în acest proces de adaptare si aplicare a noilor standarde, care va funcționa în beneficiul personalului si al CJ Buzău în ansamblu.
 • Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul Grupului țintă, prin organizarea unui program în acest scop care va cuprinde 6 cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniul eticii și integrității, precum și 1 seminar în care se va discuta despre bune practici în domeniul eticii, integrității si prevenirea corupției.

Activități finanțate

 • Elaborarea de politici şi proceduri operaționale
 • Evaluarea situaţiei existente în domeniul eticii şi integrităţii la nivelul instituţiei
 • Organizarea de seminarii tip colaborativ cu participanţi din Grupul Ţintă
 • Definirea standardelor de etică şi integritate şi elaborarea metodologiei de implementare a acestora
 • Elaborarea unui ghid de bune practici privind combaterea corupţiei în cadrul instituţiei publice
 • Implementarea sistemului de integritate la nivelul instituției
 • Proiectare şi implementare sistem informatic de tip colaborativ
 • Stabilirea structurii şi obiectivelor programului de educaţie anticorupţie
 • Organizarea si desfășurarea cursurilor de formare privind etica si integritatea în cadrul instituțiilor publice

Rezultate

 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile si instituțiile publice
 • 1 set standarde de etica si integritate, cu politici si proceduri elaborate
 • 1 metodologie de implementare a standardelor de etica si integritate, elaborata
 • 1 ghid de bune practici privind combaterea corupției în cadrul instituției publice, elaborat si diseminat
 • 1 platforma colaborativa dezvoltată și implementată
 • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice
 • 1 Decizie de adoptare a procedurilor operaționale, adoptata la nivelul CJ Buzău
 • Îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției
 • 120 persoane, însemnând personal din cadrul CJ Buzau, certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității
 • 1 seminar organizat cu reprezentanți ai UAT-urilor pe teme de etică și integritate, prevenirea corupției având ca punct de pornire Ghidul de bune practici privind combaterea corupției în cadrul instituției publice

 

Consiliu Judetean Buzau
Consiliul Judetean Buzau

COMPETENȚA FACE DIFERENȚA! PROIECT SELECTAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN