Scopul proiectului:
Creşterea implicării partenerilor sociali şi a societăţii civile pentru promovarea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii şi reducerea disparităţilor la nivelul Regiunii Bucureşti – Ilfov. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, fiind realizat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti şi cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin.
Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

 • 1 Secretariat Tehnic Permanent al PRAO Bucureşti-Ilfov funcţional;
 • 1 plan de acţiune regional aprobat de membri;
 • PRAO Bucureşti-Ilfov 2009-2011 elaborat;
 • 2 studii regionale;
 • 2 workshop-uri (100 participanţi);
 • 2 forumuri (100 participanţi);
 • 200 beneficiari ai serviciilor de consultanţă;
 • 30 cursuri organizate (1500 participanţi);
 • 10 proiecte de finanţare depuse de membrii PRAO;
 • website funcţional şi actualizat;
 • 20 de evenimente organizate;
 • 1000 de afişe şi 10000 de fluturaşi distribuiţi;
 • 50 membri noi ai Pactului;
 • 2 întâlniri ordinare şi doua întâlniri extraordinare ale Pactelor.

Rolul organizaţiei:

 • Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatului Tehnic al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti – Ilfov prin elaborarea şi aprobarea regulilor de funcţionare, prin angajarea şi instruirea personalului şi prin consolidarea şi dezvoltarea Secretariatului;
 • Dezvoltarea Planului de Lucru 2008-2013 pentru Implementarea Planului de Acţiune Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi elaborarea PRAO 2009-2011;
 • Realizarea, prezentarea şi dezbaterea publică studiilor regionale privind ocuparea şi incluziunea socială;
 • Activităţi de consultanţă în beneficiul Membrilor Pactului pentru dezvoltarea de proiecte eligibile pentru finanţare europeană, relevante pentru obiectivele Pactului;
 • Dezvoltarea şi menţinerea la zi a paginii de internet a Pactului, precum şi alte acţiuni de informare şi comunicare pentru promovarea acţiunilor sale şi pentru atragerea de noi membri;
 • Întâlniri periodice cu celelalte şapte Pacte Regionale şi cu AMPOSDRU

Costul proiectului:
2010190 RON

Finanţatori:
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013