Titlul proiectului:
„Performanța și eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv”, cod MySMIS: 119560

Parteneri în proiect:
Primăria Municipiului Aiud în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență

Perioada de implementare: iunie 2018 – octombrie 2019

Data de începere a proiectului: 14 iunie 2018

Obiectiv general:
Implementarea unui sistem de management al calității și performanței integrat și eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.

Obiective specifice:

 • OS1. Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității și performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud prin aplicarea instrumentului de autoevaluarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare/ Common Assesment Framework), elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizării managementului calității și obținerea recertificării ISO 9001.
 • OS2. Organizarea de acțiuni de identificare a bunelor practici și networking între institutii publice locale cu atribuții similare, în scopul introducerii de sisteme și standarde comune în administrația publică locală în concordanță cu OS 2.1 și implicit în vederea promovării bunelor practici în domeniul managementului calității, pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.
 • OS3. Dezvoltarea cunoștintelor și abilităților a 30 de persoane, însemnând personal din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin participarea la cursuri de formare profesională pe teme specific de interes precum managementul calității și managementul performanței, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de OS2.1 și implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

Activităţi:

 • Evaluarea și implementarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare –Common Assesment Framework) la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud
 • Elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizării managementului calității
 • Actualizarea, implementarea cerințelor standardului ISO9001 și obținerea recertificării
 • Schimb de experiență și networking cu autorități/instituții publice cu atribuții similare
 • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Primăria Municipiului Aiud pe teme specifice de interes
 • Elaborare raport de bună practică privind instrumentele create în cadrul proiectului
 • Campanie de informare și publicitate

Rezultate:

 • Un sistem unitar de management al calității și performanței implementat la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud
 • Recertificare ISO 9001 obținută
 • Organizarea unei vizite de lucru pentru schimb de experiență și networking
 • Un raport de buna practică privind instrumentele create în cadrul proiectului, elaborat
 • Raport cu rezultatele evaluării CAF, elaborat
 • 300 de exemplare tipărite din Raportul de bună practică privind instrumentele create în cadrul proiectului
 • 200 de exemplare din Raport de bună practică privind instrumentele create în cadrul proiectului - diseminate în format electronic

Valoarea totală a proiectului este de 399,348.53 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 391,361.52 lei.

Finanţator:
proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Primăria Municipiului Aiud
Primăria Municipiului Aiud


Transparency International Romania

COMPETENȚA FACE DIFERENȚA! PROIECT SELECTAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN