Scopul proiectului:

Creşterea gradului de responsabilizare a serviciilor publice faţă de cetăţeni

Perioada de implementare: 

martie – octombrie 2007

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • evaluarea satisfacţiei cetăţenilor faţă de calitatea serviciilor de utilităţi publice locale
  • îmbunătăţirea comunicării între autorităţi şi cetăţeni, în ceea ce priveşte serviile de utilităţi
  • un instrument informativ pentru cetăţeni
  • un toolkit privind metodologia de evaluare a satisfacţiei cetăţenilor faţă de calitatea serviciilor de utilităţi

Rolul organizaţiei:

  • Oferirea de informaţii concise, accesibile şi relevante pentru cetăţeni, cu privire la serviciile de utilităţi publice locale
  • Elaborarea unui instrument de măsurare a satisfacţei publicului cu prvire la calitatea serviciilor de utilităţi publice
  • Creşterea transparenţei serviciilor de utilităţi publice
  • Conţientizarea şi abordarea aspectelor slabe ale serviciilor de utilităţi publice locale şi identificarea unor soluţii alternative

Costul proiectului:
$44.500

Finanţatori:
CEE Trust