Scop:
Proiectul îşi propune să utilizezeze instumentele de luptă împotriva corupţiei pentru a implica cetăţenii şi participarea civică în spaţiul european. TI- România, alături de cele trei ALAC operaţionale au ca sarcină furnizarea unei analize detaliate asupra participării cetăţeneşti şi realizarea unui studiu asupra cadrului legal existent la nivel naţional.

Perioadă:
36 de luni, decembrie 2009 - 2012

Parteneri:

 • Universitatea Konstantz (Germania)
 • Universitatea Warwick (UK)
 • Secretariatul Transparency International
 • chapterele naţionale ale Transparency International din Azerbajian, Bosnia- Herţegovina, Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Lituania şi România

Obiective:

 • Cercetarea cadrului legal european în ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti prin instrumentele specifice ale TI- ALAC
 • Promovarea metodologiei ALAC la nivel european şi recomandarea ca şi model de bune practici

Activităţi:

Faza 1. cercetare asupra factorilor care afecteză mecanismele de participare cetăţenescă în cele 8 ţări

 • cercetare asupra practicii şi a percepţiei pe baza mecanimelor oferite de ALAC
 • crearea premiselor pentru analizarea la nivel European a participării cetăţeneşti în lupta împotriva corupţiei

Faza 2. anlizarea celor 4 ALAC operaţionale , respectiv cele din România, Rep. Cehă, Azerbaijan şi Bosnia – Herţegovina atât cantitativ cât şi calitativ

Faza 3.evaluarea metodologiei şi propuneri de imbunătăţire a mecanismelor ALAC

Faza 4. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea celor 4 ALAC (din România, Rep. Cehă, Azerbaijan şi Bosnia – Herţegovina )din perspectiva metodologiei noi propuse

Faza 5. Îmbunătăţirea politicilor pe baza recomandarilor TI-S şi a chapterelor naţionale

Faza 6. organizarea unei întălniri între researchers/cercatători (Konstanz University) si practicieni (Transparency International)

Rezultate:

 • Studiu privind democraţia participativă şi cadrul legal la nivel european (luna 6, Consultantul UE),
 • Raport operaţional asupra mecanismului ALAC la nivel naţional(luna 12 – TI-Ro)
 • Raport comprehensiv privind situaţia generală a ALAC-urilor (luna 15, TI-S)
 • Evaluarea eficienţei ALAC şi elaborarea recomandarilor (luna 16)

Publicaţii:

 • Studiu privind democraţia participativă şi cadrul legal la nivel european
 • Raport operaţional asupra mecanismului ALAC la nivel naţional
 • Raport comprehensiv privind situaţia generală a ALAC-urilor
 • Evaluarea eficienţei ALAC şi elaborarea recomandarilor

Suma Finală:
999.808 EUR, TI- Ro 7.063 EUR

Finanţatori:
Comisia Europeană prin Directoratul general/ Direcţia Generală de cercetare