Titlul proiectului:
„Să spunem NU corupției”, Cod SIPOCA: 439/SMIS2014+: 118759

Finanțator:
proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Parteneri în proiect:
UAT Județul Sibiu în parteneriat cu Transparency International România I Asociaţia Română pentru Transparenţă

Valoare totală:br> 342.295,48 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 288.260,65 lei

Perioada de implementare:
iulie 2018 – noiembrie 2019

Data de începere a proiectului:
23 iulie 2018

Obiectiv general:
Îmbunătățirea capacitații administrative a Consiliului Județean Sibiu de a creste integritatea si preveni corupția, prin dezvoltarea si implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă si prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea unui standard de integritate, ca mecanism aplicabil la nivelul CJ Sibiu, în corespondență cu SNA 2016-2020 si raportat la SCAP, prin Elaborarea a minimum 5 politici si proceduri operaționale/de sistem, cu indicatorii aferenți și prin dezvoltarea unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție la nivelul instituției publice.
 • Implementarea unui standard de integritate, mecanism aplicabil în cadrul CJ Sibiu în vederea creșterii integrității și reducerii vulnerabilității la corupție, implementat prin Hotărâre de CJ, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.
 • Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul CJ Sibiu, în scopul monitorizării si evaluării implementării masurilor anticorupție aplicabile la nivel de instituției, în corelare cu Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.
 • Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere si execuție din cadrul instituției CJ Sibiu, prin organizarea de cursuri de formare/ perfecționare în domeniul prevenirii corupției, eticii si integrității.

Activități

 • elaborarea a minimum 5 politici şi proceduri operaționale/de sistem, cu indicatorii aferenți;
 • Organizarea a 5 focus-grupuri pentru consultări privind politicile și procedurile elaborate;
 • Dezvoltarea unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;
 • Aprobarea și implementarea mecanismului la nivel instituțional;
 • Elaborare Manual de implementare a standardului de integritate la nivelul instituţiei;
 • Elaborarea mecanismului de cooperare;
 • Consultări cu societatea civilă pe tema mecanismului de cooperare;
 • Elaborarea unui Ghid de bune practici : “Mecanisme de cooperare cu societatea civilă în vederea combaterii corupției”;
 • Pregătirea resurselor necesare derulării sesiunilor de formare;
 • Derularea cursurilor/ sesiunilor de formare.

Rezultate

 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 1- Un standard de integritate dezvoltat la nivelul CJ Sibiu, în corespondență cu SNA 2016- 2020 si raportat la SCAP.
 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 2 – Un sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție, dezvoltat și implementat.
 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 3 - O Hotărâre de Consiliu Județean privind implementarea standardului de integritate, aprobată.
 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 4 - Un Manual de implementare a standardului de integritate, elaborat și diseminat.
 • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritățile și instituțiile publice; - Rezultat proiect 5 – Un mecanism de cooperare cu societatea civila pentru monitorizarea si evaluarea implementării masurilor anticorupție la nivelul CJ Sibiu, dezvoltat si implementat.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției - Rezultat proiect 7 - 100 persoane însemnând personal din instituția publică - CJ Sibiu certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, eticii si integrității.

 

Consiliul Judetean Sibiu
Consiliul Judetean Sibiu


Transparency International Romania

COMPETENȚA FACE DIFERENȚA! PROIECT SELECTAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN