Titlul proiectului:
„Spre o administrație publică performantă, cod MySMIS: 119841 / cod proiect: SIPOCA 477

Beneficiar:
UAT Județul Sibiu implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă.

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru; actualizarea şi extinderea sistemului informatic inovativ de management al documentelor; certificarea ISO9001:2015  şi pregătirea resursei umane din CJSibiu, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi consolidării capacităţii instituţionale.

Obiective specifice

 • Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu, asigurarea eficientizării acestora şi corelării între sistemul de management al performanţei şi calităţii cu sistemul de control intern managerial existent la nivelul institutiei, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP şi consolidării capacităţii instituţionale a CJ Sibiu.
 • Actualizarea şi extinderea sistemului informatic de management al proceselor şi documentelor la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu, prin includerea de facilităţi inovative, în vederea dezvoltării şi consolidării unui Sistemul de Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient care va contribui la optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 80 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională clasică şi e-learning, acţiuni de networking şi schimb de bune practici, în vederea sprijinirii măsurilor şi acţiunilor prevăzute de OS2.1 şi implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

Rezultate aşteptate

 • Un studiu privind implementarea CAF în instituții publice similare din state membre UE.
 • 4 ateliere de lucru organizate cu personalul relevant din cadrul UAT CJ Sibiu.
 • Schimb de experienţă şi networking prin intermediul unei vizite de studiu organizate la Bucureşti.
 • Un mecanism de monitorizare a utilizării managementului performanţei şi calității la nivelul UAT CJ Sibiu, elaborat.
 • Recertificarea Consiliul Județean Sibiu conform standardului ISO 9001:2015
 • Un sistem informatic integrat cuprinzând managementul documentelor, monitorizarea fluxurilor, extins şi actualizat.
 • 40 de persoane, însemnând personal din cadrul instituţiei CJ Sibiu, certificate ca urmare a participării la sesiuni de formare legată de OS 2.1, organizate în cadrul proiectului.
 • Un manual de procedură privind instrumentele create în cadrul proiectului, elaborat.

Valoarea totală a proiectului este de 578.126,02 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 566.563,45 lei.

Perioada de implementare: iulie 2018 – octombrie 2019

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

COMPETENȚA FACE DIFERENȚA! PROIECT SELECTAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ, DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN