• Governments should hear the global outcry against corruption


  Berlin, 5 December 2012 - A growing outcry over corrupt governments forced several leaders from office last year, but as the dust has cleared it has become apparent that the levels of bribery, abuse of power and secret dealings are still very high in many countries. Transparency International's Corruption Perceptions Index 2012 shows corruption continues to ravage societies around the world.

  Romanian
 • Guvernele ar trebui sa auda protestul la nivel mondial impotriva coruptiei


  Berlin, 5 decembrie 2012 – Intensificarea protestelor împotriva guvernelor corupte a forțat mai mulți lideri să-şi părăsească funcţiile în cursul anului trecut, dar când lucrurile s-au liniştit, a devenit evident faptul că fenomenul de luare de mită, abuzul de putere și tranzacțiile secrete sunt din ce în ce mai frecvente în multe țări. Indicele de Percepţie al Corupţiei 2012 al Transparency International arată că fenomenul corupţiei continuă să devasteze societăți din întreaga lume.

  Romanian
 • Anti-coruptia: Teorie sau Practica?


  În data de 22 noiembrie 2012 se lansează Portalul de Integritate Alegeri Parlamentare 2012, proiect demarat de Transparency International România.

  Romanian
 • Ziua internationala a DREPTULUI DE A STI


  Transparency International România sărbătoreşte astăzi, alături de organizaţii şi cetăţeni din întreaga lume, împlinirea unei decade de la marcarea acesteia ca ziua internațională a dreptului de a ști.

  Romanian
 • Decidenti, nu uitati! Lupta anticoruptie trebuie sa ramana o prioritate pentru Romania, indiferent cine sunt titularii portofoliilor responsabile


  Transparency International solicită Guvernului şi celorlalte autorităţi de la Bucureşti să păstreze ca primă prioritate pe agenda instituţională lupta împotriva corupţiei şi să dea dovadă de voinţă politică în asumarea eforturilor necesare pentru asigurarea eficienței și impactului acesteia.

  Rezultatele recente ale monitorizării măsurilor şi eforturilor anticorupţie curente arată că documentul privind Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2012 – 2015, adoptat de Guvern prin HG nr. 215/2012

  Romanian
 • Verificarea listelor electorale trebuie sa se realizeze in conditii de maxima transparenta si legalitate


  Transparency International Romania a luat la cunoştinţa decizia Curţii Constituţionale comunicată ieri, de a amâna pronunţarea unei hotărâri cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, în vederea asigurării legalităţii depline a procedurilor stabilind data de 31 august ca termen pentru transmiterea de către Guvern a listelor electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul.

  Romanian
 • Integritate – Moralitate - Responsabilitate


  Popolul român decretă şi hotărăşte responsabilitatea miniştrilor şi cu un cuvânt a tutulor foncţionarilor publici şi fiindcă neresponsabilitatea nu este drept al nimului nici de moştenire, nici de învoire, prin urmare nimeni nu perde nimic şi hotărârea popolului e sfântă.

  (Proclamatia de la Islaz, 9/21 iunie 1848)

  Romanian
 • Sumar executiv asupra Raportului National asupra coruptiei


  Notă metodologică

  Ce este Raportul Naţional asupra Corupţiei?

  Raportul Naţional asupra Corupţiei este o publicaţie anuală a Transparency International România care prezintă un sumar al celor mai importante evoluţii instituţionale, legislative şi de politică publică cu un impact asupra luptei împotriva corupţiei în anul precedent.

  Romanian

Pages