Scopul proiectului:

Creşterea capacităţii de a identifica, preveni şi raporta încălcările legii privind interesele financiare ale UE, la nivelul funcţionarilor publici români din agenţiile de administrare a fondurilor europene.

Perioada de implementare:

septembrie 2008 – februarie 2009

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • 100 de funcţionari publici instruiţi în domeniul prevenirii corupţiei în administrarea fondurilor europene;
  • 100 de funcţionari publici români asistaţi tehnic de către trainerii şi experţii TI-RO;
  • Primul „Ghid pentru protejarea intereselor financiare ale UE” destinat funcţionarilor publici români implicaţi în administrarea fondurilor europene;
  • 1 workshop final;

Ghid pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene

Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul din instituţiile însărcinate cu administrarea fondurilor UE. Instruirea tratează teme precum identificarea, prevenirea şi raportarea încălcărilor legislaţiei privind interesele financiare ale UE, prin intermediul a trei instrumente: conflictul de interese şi probleme de imparţialitate, monitorizarea cheltuirii şi rambursării fondurilor UE contractate de instituţii române şi protecţia avertizorilor de integritate;Rolul organizaţiei:

  • Asistenţă tehnică în procesul de monitorizare a încălcărilor legislaţiei privind interesele financiare ale UE;
  • Editarea „Ghidului pentru protejarea intereselor financiare ale UE”;
  • Organizarea unui workshop final pentru informarea şi sensibilizarea în privinţa activităţii OLAF şi a legislaţiei privind protecţia intereselor financiare ale UE;
  • Activităţi de advocacy pentru includerea în Strategia şi în Planul de Acţiune Naţional pe 2008-2010 a normelor privind administrarea resurselor europene.

Costul proiectului:
€ 46 700

Finanţatori:
Oficiul de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) prin programul Hercules II